Sedekah Menurut Para SahabatKabogor.id- Sedekah menurut para sahabat Nabi Muhammad SAW berikut pandangan mereka: 

Sayyidina Umar bin Khattab ra: 

"Semua perbuatan baik akan saling membanggakan diri di akhirat, lalu sedekah akan berkata: Akulah yang paling utama di antara kalian semua".


Sayyidina Utsman bin Affan ra:

Berniagalah dengan Allah melalui sedekah, pasti kamu akan beruntung.


Sayyidina Ali bin Abu Thalib ra: 

"Hiasilah imanmu dengan sedekah, lindungilah hartamu dengan zakat dan hindarilah bencana dengan doa".


Sayyidina Abu Bakar Siddiq ra:

"Setiap apa yang kamu sedekahkan, maka ia akan berkata: Dulu aku musuhmu, sekarang kamu adalah temanku, dulu aku dijaga olehmu, sekarang aku akan menjagamu, dulu aku kecil, sekarang aku besar dan dulu aku sesuatu yang akan musnah, sekarang aku kekal abadi ".


Ibnu Mas'ud ra: 

"Satu dirham yang kamu sedekahkan dalam kondisi sehat dan kuat adalah lebih baik sesuai seratus dirham yang kamu wasiatkan menjelang kematianmu".


Salman al-Farisi ra:  

Jika seorang yang pemurah meninggal dunia, maka bumi dan para malaikat akan berkata: Ya Allah, ampunilah hamba-Mu ini karena kemurahan hatinya. 

Jika orang yang pelit meninggal dunia, maka mereka akan berkata: Ya Allah, tahanlah dia ke syurga dia menahan apa yang ada di dekat ".


Abdul Aziz bin Umair: 

"Sholat akan menghantarmu setengah perjalanan, puasa menghantarmu ke pintu Allah dan sedekah akan memasukkanmu ke dalam syurga."

Yahya bin Muadz: 

"Tidak ada amal yang sekecil biji zarah namun menyamai beratnya gunung-gunung, melainkan sedekah."


Semoga Allah SWT memberikan taufiq dan hidayah-Nya kepada kita semua, agar kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang gemar bersedekah ... Aamiin

Posting Komentar untuk "Sedekah Menurut Para Sahabat"